Norsk Industri

Innhold

Nye nøkkeltall for gjenvinningsindustrien

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinningsindustrien er i vekst og omsatte for nesten 25 mrd. i 2015. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

På oppdrag fra Norsk Industri innhenter Statistisk Sentralbyrå nøkkeltall for omsetning og sysselsetting innen avfalls- og gjenvinningsbransjen. Tallene for 2015 viser at bransjen nå sysselsetter nesten 8800 personer og omsetter for nærmere 25 milliarder. Til sammenligning omsatte gjenvinningsindustrien for ca. 10 mrd. i 2003. Den gangen sysselsatte bransjen 6000 personer. Det betyr altså at omsetningen og sysselsettingen i gjenvinningsindustrien har økt kraftig de siste 10-15 årene.

Last ned nøkkeltallene fra SSB

Veksten skyldes både økende avfallsmengder og bedre ressursutnyttelse av avfallet som oppstår. Store mengder avfall som tidligere gikk til deponi bearbeides i dag til industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel. Det gir bedre utnyttelse av ressursene i avfallet, økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

Se mer informasjon om gjenvinningsbransjen