Norsk Industri

Innhold

Nye nøkkeltall for gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinningsindustrien er i vekst og omsatte for ca. 30 mrd. i 2017. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

På oppdrag fra Norsk Industri innhenter Statistisk Sentralbyrå nøkkeltall for omsetning og sysselsetting innen avfalls- og gjenvinningsbransjen. Tallene for 2017 viser at bransjen nå sysselsetter nesten 11000 personer og omsetter for ca. 30 milliarder. Til sammenligning omsatte bransjen for ca. 10 milliarder i 2003. Den gangen sysselsatte avfalls- og gjenvinningsbedriftene ca. 6000 personer. Disse tallene ikke er direkte sammenlignbare på grunn av omlegginger i statistikken. Men, uansett er det klart at omsetningen og sysselsettingen innen avfall og gjenvinning har økt kraftig de siste 15 årene.

Last ned nøkkelinformasjon om avfalls- og gjenvinningsbransjen

Veksten skyldes både økende avfallsmengder og bedre ressursutnyttelse av avfallet som oppstår. Store mengder avfall som tidligere gikk til deponi bearbeides i dag til industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel. Det gir bedre utnyttelse av ressursene i avfallet, økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser.