Nye muligheter for å innfri krav om finansiell sikkerhet for farlig avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet har akseptert en løsning med påkravsgaranti utstedt av forsikringsselskap. Dette vil gi bedriftene større økonomisk fleksibilitet.

Med hjemmel i Forurensningslovens §11 er mottak-, mellomlagring- og behandlingsanlegg for farlig avfall pålagt å stille finansiell sikkerhet.

Norsk Industri og NFFA har sammen med den anerkjente forsikringsmegleren Willis Towers Watson (WTW) jobbet med alternative og rimeligere løsninger for innfrielse av kravet om slik sikkerhetsstillelse.

Det er nå avklart at Miljødirektoratet har akseptert en løsning med påkravsgaranti utstedt av forsikringsselskap. Ved å forsikre påkravsgarantiene fremfor å binde egenkapital, vil den enkelte virksomhet få større økonomisk fleksibilitet.

WTW har på vegne av Norsk Industri og NFFA fremforhandlet en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse med Tryg Garanti. Bedrifter som er medlem i en av disse foreningene vil kunne få tilbud om sikkerhetsstillelse herfra.

Prisen fastsettes etter en individuell vurdering av den enkelte medlemsbedrift. All dialog og avtaleforhold blir anliggende mellom medlem og WTW/Tryg Garanti.

For mer informasjon
Kontakt senior forsikringsrådgiver Erik Jensen Nordby i Willis Towers Watson, 
telefon 46 54 12 32.