Nye europeiske retningslinjer

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU-kommisjonen har publisert nye retningslinjer om praktiseringen av reglene om grensekryssende avfallstransport ifm. Corona-utbruddet.

Retningslinjene gir råd til myndighetene i EØS-området om hvordan forordningen bør praktiseres, for å bidra til at transport av avfall til gjenvinning over landegrensene kan skje så sikkert og smidig som mulig i dagens situasjon. Norsk Industri har gitt innspill til de nye retningslinjene, blant annet gjennom bransjeorganisasjonene FEAD og EuRIC.

Se de nye retningslinjene her