Norsk Industri

Innhold

Nye EU-krav til merking av engangsplast

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Plastavfall

Foto: AdobeStock

EU-kommisjonen har fastsatt harmoniserte merkekrav for enkelte engangsprodukter i plast.

Merkekravene gjelder for sanitetsprodukter som bind og tamponger, våtservietter, tobakksprodukter med filtre og filtre til tobakksprodukter, og drikkebegre. Merkingen skal sikre at forbrukerne får informasjon om avfallshåndtering, at produktet inneholder plast, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering (f.eks. om produktene kastes i toalettet).

De nye merkekravene ble fastsatt 17. desember 2020 og vil gjelde fra 3.juli 2021. Miljødirektoratet jobber nå med å utarbeide forslag til forskrift som vil gjennomføre merkekravene i norsk rett. Det er viktig at bedriftene som omfattes av EU-reglene gjør seg kjent med kravene til merking. Miljødirektoratet gjør også oppmerksom på at det i en overgangsperiode vil være tillat å bruke klistremerker.

Last ned engelsk versjon av forordningen

Last ned dansk versjon av forordningen