Nye avfallsdirektiver er vedtatt

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Nye europeiske avfallsdirektiver er nå vedtatt. De nye direktivene skjerper blant annet mål for materialgjenvinning av avfall.

De viktigste regelendringene for norske avfalls- og gjenvinningsbedrifter har skjedd i EUs rammedirektiv for avfall. Direktivet stiller nå krav til at 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025.

Materialgjenvinningsgraden skal trappes videre opp til 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. I tillegg harmoniseres metoden som angir hvordan EU-landene skal rapporere andelen avfall som materialgjenvinnes til EUs statistikkbyrå. En annet viktig endring er at det innføres felles minimumskrav for produsentansvarsordninger i EU-landene.

Les EU-kommisjonens pressemelding her
Les Rådets pressemelding her

Det er også vedtatt endringer i EUs emballasjedirektiv. Med dette skjerpes kravene til materialgjenvinning av emballasje. Det nye direktivet inneholder krav til at 65 % av all emballasje skal materialgjenvinnes innen 2025. i 2030 skal 70 % av emballasjen materialgjenvinnes. I tillegg er det fastsatt egne krav for ulike emballasjematerialer.

De nye avfallsdirektivene trår i kraft i EU 20 dager etter at de er publisert i EUs official journal.