Norsk Industri

Innhold

Nye avfallsdirektiver er vedtatt

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Nye europeiske avfallsdirektiver er nå vedtatt. De nye direktivene skjerper blant annet mål for materialgjenvinning av avfall.

De viktigste regelendringene for norske avfalls- og gjenvinningsbedrifter har skjedd i EUs rammedirektiv for avfall. Direktivet stiller nå krav til at 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025.

Materialgjenvinningsgraden skal trappes videre opp til 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. I tillegg harmoniseres metoden som angir hvordan EU-landene skal rapporere andelen avfall som materialgjenvinnes til EUs statistikkbyrå. En annet viktig endring er at det innføres felles minimumskrav for produsentansvarsordninger i EU-landene.

Les EU-kommisjonens pressemelding her
Les Rådets pressemelding her

Det er også vedtatt endringer i EUs emballasjedirektiv. Med dette skjerpes kravene til materialgjenvinning av emballasje. Det nye direktivet inneholder krav til at 65 % av all emballasje skal materialgjenvinnes innen 2025. i 2030 skal 70 % av emballasjen materialgjenvinnes. I tillegg er det fastsatt egne krav for ulike emballasjematerialer.

De nye avfallsdirektivene trår i kraft i EU 20 dager etter at de er publisert i EUs official journal.