Norsk Industri

Innhold

Ny veiledning om radioaktivt avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utformet nye nettsider med veiledning om håndtering av radioaktivt avfall.

En rekke forskjellige industrier og aktiviteter gir opphav til radioaktivt avfall i Norge. Radioaktivt avfall må håndteres forsvarlig i tråd med krav i forurensningsloven med forskrifter. Avfallsforskriften kap. 16 inneholder sentrale krav til avfallshåndteringen, men det er også andre regler som må overholdes ved håndtering av radioaktivt avfall. 

Det er viktig at radioaktivt avfall håndteres forsvarlig av virksomheter som har tillatelse til å ta imot denne typen avfall. Avfallsmottak som ønsker å ta imot radioaktivt avfall må ha en tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Les mer på DSAs nye nettsider