Norsk Industri

Innhold

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er nå lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene.

Last ned veilederen her

Veilederen vil kun legges ut elektronisk på departementets nettsider. Dermed kan veilederen endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan veilederen oppdateres i forbindelse med nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis, mv.

Departementet mottar også gjerne kommentarer og innspill til veilederen. Innspillene kan sendes til departementet via et eget innspillsskjema.