Ny utredning om overflatevann

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Liten dam i en åker

Foto: AdobeStock

COWI har utført en utredning om prioriterte miljøfarlige stoffer i overflatevann på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

COWI-utredningen er utført på oppdrag fra Norsk Industri og Norsk Returmetallforening. Utredningen sammenstiller analyser fra ulike typer avfalls- og gjenvinningsanlegg og inneholder vurderinger av hvilke prioriterte miljøfarlige stoffer som kan forventes i overflatevann fra de ulike anlegg. Det er også gjort overordnede vurderinger av hvilken miljørisiko overflatevannet eventuelt kan innebære ved utslipp til resipient. Til slutt har COWI redegjort for aktuelle renseløsninger for overflatevann.

Last ned utredningen her