Ny rapport om bygg- og anleggsavfall

Publisert

En person kaster planker i en container

Foto: AdobeStock

En ny rapport fra Niras vurderer fremtidig regelverksutvikling mht. bygg- og anleggsavfall.

Den nye rapporten er utarbeidet på oppdrag fra NHP-nettverket (www.byggemiljo.no).  

Noen hovedkonklusjoner er:

  • NIRAS mener at innføring av virkemidler for avfallsforebygging neppe vil virke negativt for muligheter for utsortering eller materialgjenvinning av BA-avfall. Tvert imot vil krav til avfallsforebygging kunne føre til bedre avfallshåndtering og økt ressursutnyttelse av byggavfall.
  • Norge er ett av få land som ikke når EUs mål om 70 % materialgjenvinning. NIRAS har vurdert hva som kan forklare dette, uten å kunne peke på en entydig forklaring. Rapporten peker på mulige årsaker til lavere materialgjenvinning i Norge enn i andre EØS-land og usikkerheter i statistikken. Lav materialgjenvinning av betong og tegl er én mulig forklaring på at målet ikke nås.
  • NIRAS peker på at utvikling av virkemidler nå skjer for hele verdisirkelen innen byggenæringen. Det blir viktig at virkemidlene forsterker hverandre. Det krever samarbeid mellom ulike myndigheter i enda større grad enn i dag. For interesseorganisasjoner blir det en viktig oppgave å støtte opp om samarbeid på tvers hos statlige myndigheter i Norge og hos myndighetene i EU.

NIRAS mener at mer pålitelig statistikk er en nøkkel for å utvikle nye virkemidler, i Norge og EU.

Last ned rapporten her