Ny industri-plattform lansert

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

BusinessEurope har lansert en nettbasert plattform for sirkulær økonomi i europeisk industri.

BusinessEurope er europeisk næringslivs felles talerør overfor EUs institusjoner. NHO og landsforeningene deltar i aktivt i BusinessEuropes arbeid, både faglig og politisk. 

Nå har BusinessEurope lansert en egen nettbasert plattform for sirkulær økonomi i industri og annet næringsliv. På den nye plattformen legges det fortløpende ut eksempler på "sirkulær økonomi i praksis" i ulike industribedrifter, sektorer og land. I tillegg omtales utfordringer og barrierer mot sirkulære prosjekter i næringslivet. 

Den nye plattformen gir en god mulighet til å synliggjøre gode sirkulær økonomiprosjekter for industribedrifter som ønsker det. Eksempelvis har Yara lagt ut informasjon om ett av sine prosjekter der bedriften samarbeider med det kommunale vann- og avløpsselskapet VEAS om å gjenvinne nitrogen fra avløpsvann.

Business Europes sirkulær økonomi plattform