Ny forskningsartikkel om offshoreavfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Foto: Trelleborg

Statens arbeidsmiljøinstitutt har publisert en vitenskaplig artikkel om offshoreavfall. Artikkelen er basert på et prosjekt i Norsk Industri som undersøkte eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved gjenvinning av avfall fra oljeboring.

Forskningsprosjektet med Statens arbeidsmiljøinsitutt (Stami) og ble støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Prosjektet ble avsluttet i 2018 og ble oppsummert i en egen rapport.

Nå har arbeidet resultert i en vitenskaplig artikkel som er publisert i tidsskriftet Science of the Total Environment. Stami har også utarbeidet en egen poster om funnene som skal presenteres på en internasjonal konferanse ("Biological risks") i Frankrike i juni.

Last ned posteren her

NHOs arbeidsmiljøfond har nå bevilget midler til en videreføring av prosjektet. I dette prosjektet skal Stami undersøke nærmere forekomster av bakterier i boreslam og slopvann og vurdere evt. tiltak for å redusere eksponeringsrisko mht. mikroorganismer.