Ny forskning om forebygging av sykefravær

Aktuelt, HMS og IA, Gjenvinning

Publisert

En ny STAMI-rapport beskriver sammenhenger mellom arbeidsmiljø, helseplager og sykefravær i gjenvinningsbransjen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjennomført et prosjekt om tiltak å forebygge av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Syv gjenvinningsbedrifter har deltatt i prosjektet.

Den første delrapporten fra prosjektet er nå klar. Rapporten presenterer resultater om sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (både psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager (kroppslige plager og «kliniske» psykiske plager) og legemeldt sykefravær.

> Last ned rapporten

Rapporten kan brukes av avfalls- og gjenvinningsbedrifter som en del av deres kontinuerlige forbedringsarbeid.