Ny europeisk strategi for reduserte utslipp

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø

Publisert

Foto: AdobeStock

EU-kommisjonen har publisert en ny handlingsplan for å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.

EU-kommisjonens handlingsplan "Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil" (communication_en.pdf) har som ambisjon å redusere utslipp av kjemikalier. Kommisjonens tilnærming innebærer ikke en ambisjon om "null utslipp", men å redusere utslippene til et nivå som ikke er skadelig for helse og miljø innen 2050. Dette er i tråd med Norsk Industris arbeid på kjemikalieområdet.

Innen 2030 er målsetningene å:

  • Redusere skadelige helseeffekter av luftforurensing med 50 %
  • Redusere andelen av befolkningen som kronisk plages av støy fra transport
    med 30 %
  • Redusere antallet økosystemer som trues av luftforurensing med 25 %
  • Redusere tap av næringsstoffer og bruk av skadelige pesticider and antimikrobielle stoffer (f.eks. antibiotika) ved husdyrhold og havbruk med 50 %
  • Redusere utslipp av plastsøppel til hav med 50 % og utslipp av mikroplast til miljøet med 30 %
  • Vesentlig redusere avfallsmengdene generelt og redusere mengdene restavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall med 50 %

Blant tiltak som nevnes i handlingsplanen er revisjon av industriutslippsdirektivet, revisjon av avfallsdirektivene (med vekt på avfallsreduksjon og resirkulerte råvarer), samt ulike virkemidler for mer miljøvennlige produkter, herunder mindre bruk av prioriterte helse- og miljøskadelige stoffer.

Les mer på EU-kommisjonens sider