Ny EU veileder om klassifisering av avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU-kommisjonen har publisert en ny veileder om klassifisering av avfall.

Hensikten er å gi veiledning om hva som er rett forståelse av regelverket for klassifisering av avfall. Veilederen er særlig relevant ved klassifisering av farlig avfall, og ved vurderinger av om avfall er farlig eller ikke.  Norske kriterier for farlig avfall er i stadig større grad harmonisert med de europeiske kriteriene, og EUs nye veileder er således like relevant for norske myndigheter og virksomheter. Veilederen er ikke juridisk bindende, men likevel et viktig dokument mht. hvordan reglene skal forstås.

Last ned EUs nye veileder