Ny EU-rapport om brannrisiko

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

En ny EU-rapport gir informasjon om brannrisiko i behandlingskjeden for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Rapporten som er utarbeidet av EuRIC og WEEE-forum peker, ikke overraskende, på skadede batterier som den viktigste årsakene til brann ifm. innsamling og behandling av EE-avfall. Rapporten gir også informasjon om hvor i innsamlings- og behandlingskjeden varmeutvikling og brann oppstår, fordeling mellom ulike typer hendelser, årsak til hendelsene og økonomiske konsekvenser som følge av hendelsene. I Norge har RISE Fire Research AS utarbeidet en rapport om risiko for brann i avfallsanlegg, på oppdrag fra Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap og Miljødirektoratet. Brannforebygging har også vært et prioritert tilsynstema i 2020.

Les EU-rapporten her
Norsk Industris side om rett håndtering av kasserte batterier