Ny BREF for avfallsbehandling vedtatt

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU-kommisjonen har fastsatt nye felles europeiske utslippskrav ved behandling av avfall.

EUs industriutslippsdirektiv gir regler for å kunne fastsette beste praksis for ulike typer industrivirksomhet i Europa. Hensikten er blant annet å harmonisere miljø- og kvalitetskrav som gjelder for industrien i EU.

Kravene som gjelder for ulike industribransjer fastsettes i egne juridisk bindende BREF-dokumenter (Best Available Techniques Reference Document), der det angis hva som ansees som beste tilgjengelige teknikk i EU (BAT-konklusjoner).

EU-kommisjonen har nå fastsatt et nytt BREF-dokument for avfallsbehandling. Her fremgår nye utslippskrav for ulike typer behandlingsanlegg, over en viss størrelse. Norsk Industri har vært aktive i prosessen og levert innspill til arbeidet.

Fristen for implementering av de nye utslippskravene i behandlingsanleggenes utslippstillatelser er fire år etter at dokumentet ble vedtatt, det vil si august 2022.

Les BAT-konklusjonene her