Ny bransjeveiledning om grensekryssende avfallstransport

Publisert

To trailere som møtes

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri lanserer en ny bransjeveiledning vedr. bruk av underleverandører til grensekryssende avfallstransport.

EUs forordning om grensekryssende transport av avfall gjelder i hele EØS-området. Iht. EUs forordning ligger ansvaret for oppfyllelse av regelverket i all hovedsak hos avfallseksportøren. Samtidig er det normal praksis at selve transporten utføres av underleverandører, som ikke har noe eget juridisk ansvar iht. EUs forordning. Avfallseksportør kan imidlertid ansvarliggjøre sine underleverandører mht. overholdelse av relevante krav i regelverket. Norsk Industri har utarbeidet en veileder med eksempler på krav som kan være relevante i kontrakter mellom eksportør og leverandør av transporttjenester.

Last ned: Bransjeveiledning - bruk av underleverandører grensekryss.pdf