Norsk Industri

Innhold

Ny bransjeveiledning om arbeid i høyden

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og NHO Logistikk og Transport har utarbeidet en ny bransjeveilederen vedr. arbeid i høyden.

Erfaringer fra avfalls- og gjenvinningsbransjen viser at det kan være stor risiko for personskader under arbeid i høyden ved innsamling av avfall, utjevning av avfall i containere samt tildekking/netting av avfallscontainere og vogntog før videre transport. Hensikten med veilederen er å bidra at både gjenvinningsbedrifter og avfallsprodusenter iverksetter risikoreduserende tiltak ved slike arbeidsoperasjoner.

Veilederen beskriver generelle arbeidsrelaterte utfordringer ved arbeid i høyden, regelverk, situasjoner som kan gi behov for arbeid i høyden ved innsamling og transport av avfall, samt tekniske løsninger og vernetiltak som kan gi redusert risiko.

Last ned bransjeveilederen om arbeid i høyden.