Ny brannstatistikk for gjenvinningsbransjen

Publisert

To brannmenn driver med lukkingsarbeid ved brann

Foto: AdobeStock.

Nesten 80 % av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes brukte batterier.

Brann på avfalls- og gjenvinningsanlegg er en stor utfordring for bransjen. Norsk Industri har nå hentet inn informasjon om 257 brannhendelser fra 11 gjenvinningsbedrifter/-konsern. Tallene viser at feilsorterte batterier forårsaker klart flest brannhendelser på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Batterier stod for nesten 80 % av branntilløp og større/mindre branner med kjent årsak.  Feilsorterte batterier i restavfall utgjør den største brannrisikoen. Men, også batterier i elektronikk og kompleksjern er oppgitt som årsak bak de innrapporterte hendelsene. Dette betyr i at vi er helt avhengig av at forbrukere og næringsliv sorterer ut batterier både fra restavfall og andre avfallsfraksjoner, dersom vi skal komme utfordringen med brann på gjenvinningsanlegg til livs.

Last ned brannstatistikk for Gjenvinningsbransjen

Les mer på Norsk Industris nettside om håndtering av brukte batterier 

Statistikken er ikke nødvendigvis representativ for hele gjenvinningsbransjen, men gir trolig et greit øyeblikksbilde. Norsk Industri har planer om årlig innsamling av brannstatistikk, fra stadig flere gjenvinningsbedrifter. Målet er at brannstatistikken skal gi et representativt bilde for bransjen.