Ny avfallsstatistikk - I Norge og EU

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Statistikk, graf

Foto: AdobeStock

Gjenvinningen av ordinært avfall avtar i Norge. En hovedforklaring er økt deponering av betong og tegl.

Avfallsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå viser at mengdene ordinært avfall i Norge var på 11,7 millioner tonn i 2017, en økning på 3 % fra 2016. Gjenvinningen av ordinært avfall levert til kjent håndtering var på 70 %. Dette er en nedgang fra 2016, der den var på 74 % og fra 2013 der 81 % av avfallet ble gjenvunnet. Det er nedgang i andelen til materialgjenvinning, energigjenvinning og avfall brukt til fyll-/dekkmasser. Mengden ordinært avfall til deponi har gradvis økt. Dette skyldes blant annet økt deponering av betong og tegl. I 2017 ble det deponert nesten 800 000 tonn betong og tegl. 

Les mer hos Statistisk Sentralbyrå

Eurostat har også nylig publisert statistikk for gjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall. Hovedbildet er at både avfallsmengder og gjenvinningsgrad varierer betydelig mellom EU-landene. Dette kan også skyldes at det brukes noe ulik metodikk for rapportering. I flesteparten av landene har avfallsmengdene økt siden 1995. Den langsiktige trenden at andelen til deponi reduseres (fra 64 % i 1995 til 23 % i 2017), mens andelen avfall som resirkuleres øker (fra 11 % i 1995 til 30 % i 2017).

Les mer hos Eurostat

Eurostat har også publisert statistikk for grensekryssende transport med farlig avfall mellom EU-landene. Statistikken viser at EØS-området i stadig større grad fungerer som ett felles marked for farlig avfall. Fra 2001 til 2016 har mengdene farlig avfall som transporteres mellom EU-landene økt med 63 %, fra 4 mill. tonn i 2001 til 6,5 mill. tonn i 2016.

Les mer hos Eurostat