Norsk oversettelse av BREF-dokument for avfallsbehandling

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Nye europeiske utslippskrav til avfallsbehandling skal tre i kraft høsten 2020. Nå foreligger en uoffisiell oversettelse av de nye EU-kravene.

Nye europeiske BAT-konklusjoner om avfallsbehandling ble vedtatt i august 2018. BAT-konklusjonene angir felles-europeiske utslippskrav og fastsettes i såkalte BREF-dokumenter, som følger av det europeiske industriutslippsdirektivet. Det er behandlingskapasitet (oftest tonn/dag), som avgjør om en avfallsvirksomhet er omfattet av BAT-kravene. Norge er forpliktet til å ha implementert BAT-kravene i bedriftenes tilllatelser senest innen august 2022.

Les mer om industriutslippsdirektivet hos Miljødirektoratet

På EU-kommisjonens sider finnes en fullstendig oversikt over gjeldende BREF-dokumenter. Utenriksdepartementet har nå også utarbeidet en uoffisiell oversettelse av BREF-dokumentet for avfallshåndtering. Dette kan komme til nytte når bedriftene skal vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste tilgjengelige teknikker, slik disse er beskrevet i BREF-dokumentet.

Last ned den uoffisielle oversettelsen her