Norsk Industri

Innhold

Nordisk seminar om konkurranse i gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Det svenske Konkurrensverket arrangerer et seminar om konkurranse i gjenvinningsbransjen som et virkemiddel for en sirkulær økonomi.

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og sett på utfordringer og mulige løsninger for å skape en mer effektiv sektor. I en nordisk rapport fra 2016 fremgår det at konkurranse brukes i for liten grad, og at dette medfører risiko for høye kostnader og begrenset innovasjon.

Gjenvinningsbransjen er en leverandør til industrien av råvarer videreforedlet fra avfall. Verdikjedene for bruk av avfallsråstoff er lokale, regionale, europeiske og globale. Det svenske Konkurrensverket arrangerer nå et seminar om avfall som handelsvare og om hvordan kommuner og næringsliv kan skape og utvikle markeder som er nødvendige i en sirkulær økonomi. Seminaret arrangeres 24. feburar i Stockholm og både svenske og norske konkurransemyndigheter deltar.

Meld deg på seminaret her