Norsk Industri

Innhold

Nøkkeltall for gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinningbransjen omsatte for 22,6 milliarder i 2013. Ca. 8130 personer er sysselsatt i bransjen.

Norsk Industri har innhentet nye nøkkeltall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) mht. omsetning og sysselsetting i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Tallene viser en svak vekst fra 2012 til 2013. De siste 10-15 årene er omsetningen i gjenvinningsbransjen om lag doblet.

Omsetning og sysselsetting i avfalls- og gjenvinningsbransjen (Kilde: SSB)

 

Omsetning   (mrd. NOK)

Andel   av omsetning – privat sektor.

Antall   sysselsatte

Andel   av sysselsatte – privat sektor.

Antall   foretak

2011

21.912

71   %

8121

64   %

496

2012

22.439

71   %

8051

64   %

478

2013

22.611

70   %

8126

64   %

N/A

Det er noe usikkerhet mht. sammenligning av nøkkeltallene år for år. Dette skyldes blant annet ny sektorinndeling for kommunale eide selskap, og at tallene for sysselsatte i gjenvinningsforetak innen kommuneforvaltningen ikke er oppdatert de siste årene.