Norsk Industri

Innhold

Nettverksmøte for returmetallbedrifter i Milano

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Returmetallforenings europeiske bransjeorganisasjon - EuRIC arrangerer et nettverksmøte i Milano 5. oktober.

Nettverksmøtet arrangeres i samarbeid med ASSOFERMET – som er den italienske bransjeforeningen for bedrifter som gjenvinner metallskrap. På møtet vil det avholdes en åpen generalforsamling i EuRIC, der deltagerne kan lære mer om europeiske prosesser og regelverk som vil påvirke bransjen. Det blir også faglige innlegg og diskusjon om viktige europeiske rammebetingelser for returmetallbransjen. 

Les mer hos EuRIC