Norsk Industri

Innhold

Nedgang i mengdene husholdningsavfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Mengdene husholdningsavfall ble redusert med 3,5 prosent fra 2017 til 2018. Materialgjenvinningen av avfallet økte noe.

Statistisk Sentralbyrå har publisert ny statistikk for husholdningsavfall. Statistikken viser at norske husholdninger i snitt kastet 411 kilo avfall per innbygger. Dette utgjør en nedgang på 3,5 prosent fra 2017 til 2018. Toppnivået mht. mengdene husholdningavfall ble registrert i 2014, da hver innbygger i snitt kastet 441 kilo avfall. Etter 2014 har trenden vært at mengdene husholdningsavfall per innbygger stort sett har vært nedadgående.

Mengdene husholdningsavfall til materialgjenvinning økte også i 2018. Totalt ble det levert 890 000 husholdningsavfall til mateterialgjenvinning. Dette utgjorde 41 prosent av avfallet - en økning på 2 prosent fra 2017 da 39 prosent ble levert til materialgjenvinning.

Les mer hos Statistisk Sentralbyrå