Mindre avfall til gjenvinning

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinningen av ordinært avfall falt til 74 % i 2016. Det viser tall fra SSB. Dette er den minste andelen til gjenvinning på 11 år.

Det er et nasjonalt miljømål at gjenvinningen av ordinært avfall levert til kjent håndtering skal være på minst 80 prosent. I 2016 var den på 74 prosent. Dette er den laveste andelen til gjenvinning på 11 år. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at andelen til både materialgjenvinning og energiutnyttelse er noenlunde lik som den har vært i årene etter 2012. Hovedårsaken til nedgangen er at andelen avfall som blir brukt til fyllmasser og dekkmasser har blitt redusert i 2016. Det er da særlig bruken av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl som fyllmasser og dekkmasser på deponier som er redusert i 2016, og som gir utslag på gjenvinningsgraden.

Les mer hos SSB

Miljødirektoratet jobber nå med regelendringer som skal øke materialgjenvinningen av avfall, deriblant forslag om obligatorisk utsortering av mat- og plastavfall fra både husholdninger og næringsliv, samt nye regler om materialgjenvinning av betongavfall.