Norsk Industri

Innhold

Miljøteknologi i gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge inviterer til gratis seminar om miljøteknologi 15. nov.

Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi for å nå europeiske og nasjonale miljø- og materialgjenvinningsmål.  Du får høre om hva offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og bransjen selv for å øke investeringstakten. 

> Meld deg på det gratis seminaret her

Seminaret avholdes hos Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo

Program

08.30 Kaffe og registrering

09.00 Velkommen v/ Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge

09.10 Morgendagens utfordringer for gjenvinningsbransjen v/ Miljødirektoratet.

09.30 Suksesshistorier – bruk av miljøteknologi i bransjen
- Torbjørn Skarbø, NSO,
- Øyvind Brevik, ROAF
- Max Trandem, Stena Recycling.

10.00 Debatt: Hva skal til for å øke investeringstakten i miljøteknologi i bransjen?
- Bjørn Hoel, Ragn-Sells
- Carl Hartmann, NOAH
- Thomas Tharaldsen, Quantafuel
- Rudolf Meisner, IVAR

10.45 Pause m/ frukt

11.15 Hva er Eyde-klyngen og hva får deltagerne ut av samarbeidet? v/ Lars Petter Maltby, NCE Eyde.

11.30 Hva kan virkemiddelapparatet tilby og hva kreves av bedriftene?
- Innovasjon Norge v/ Tor Mühlbradt.
- Forskningsrådet
- Enova v/ Frode Olav Gjerstad.
- SIVA v/ Gaute Moldestad

12.30 Lunch

Workshops
Fra 13.15-15.00 legges det til rette for workshops rettet mot spesielle tema. Hensikten er å diskutere rammebetingelser og samarbeidsformer som kan resultere i nye prosjekter der bedrifter innen avfall og gjenvinning utvikler og tar i bruk miljøteknologi. Eksempler på aktuelle tema/segmenter kan være:

  • Håndtering av offshoreavfall (ledes av Norsk Industri)
  • Økt materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall (ledes av Avfallsforsk)
  • Økt ressursutnyttelse av farlig avfall (ledes av NFFA)