Læreverk for gjenvinningsfaget er oppdatert

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinning

Foto: AdobeStock

Læreverket kan brukes i opplæringen som leder frem til fagbrev i gjenvinningsfaget.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen trenger flere dyktige ansatte med fagbrev. Gjenvinningsfaget leder frem til fagbrev innen gjenvinning. Norsk Industri, Maskinentreprenørenes forbund, Avfall Norge, Norsk forening for farlig avfall, Norsk Returmetallforening og Samfunnsbedriftene forvalter et læreverk for gjenvinningsfaget. Læreverket kan brukes av lærlinger og praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev innen gjenvinning. Dagens læreverk ble opprinnelig utarbeidet av Multiconsult i 2018.

Læreverket er nå oppdatert i 2021 av organisasjonene.

I tillegg er læreverket nå supplert med et eget kapittel om håndtering av avfall fra bygg og anlegg, samt større konstruksjoner, skip, mv. Det er Multiconsult som har utarbeidet det nye kapittelet, som er utarbeidet med midler stilt til veie av NHP-Nettverket og Norsk Industri.

Læreverket kan anskaffes via nettsiden Brettboka, der det finnes flere digitale lærebøker. Det nye læreverket vil være tilgjengelig på nettsiden om kort tid.

Last ned kortversjon av læreverket

Norsk Industri tilbyr kurs for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i gjenvinningsfaget. Kurset er nettbasert og kan gjennomføres både som selvstudie og med samlinger på bedriften. Kurset kan startes når som helst og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca. 1 år/to semestre på kurset.

Meld deg på kurs i gjenvinningsfaget.