Norsk Industri

Innhold

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

To brannmenn forsøker å slukke en brann

Foto: AdobeStock

I oktober gjennomføres myndighetenes tilsynsaksjon med brannsikkerheten på norske avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i avfallsanlegg. Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har derfor gått sammen om koordinere tilsyn med brannsikkerhet på anleggene. Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen vil gjennomføre tilsynene på anleggene. Tilsynet vil bl.a. kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre brann, og med å redusere miljøpåvirkningen dersom en brann først oppstår. Det er avgjørende med gode risikoanalyser, og kontroll av det forebyggende arbeidet blir sentralt i tilsynsaksjonen. Fylkesmannen og brann- og redningsvesenet velger selv ut hvilke anlegg de skal kontrollere i denne aksjonen, basert på lokal kunnskap og risikovurdering.

Les mer hos Miljødirektoratet

Det er utarbeidet flere rapporter om brannsikkerhet på avfalls- og gjenvinningsanlegg de siste årene.