Klimagevinst av resirkulering

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

En rapport fra Nordisk Råd dokumenterer positiv klimaeffekt av å resirkulere avfall. Nå er det laget et enkelt sammendrag av rapporten.

Rapporten fra Nordisk Råd sammenligner utslippene av klimagasser fra resirkulering av avfall, med ny jomfruelig materialproduksjon, samt utslipp fra alternativ håndtering av avfallet, som f.eks. energiutnyttelse. Rapporten er basert på tidligere publiserte livsløpsvurderinger (LCA).

Avfallsfraksjoner som blir vurdert i rapporten er jern/stål, aluminium, glass, plast, papir/papp og våtorganisk avfall. Gjennomgangen viser at klimaeffekten av å resirkulere avfallet er positiv for alle fraksjoner, både mht. ny produksjon av materialene og alternative gjenvinningssystemer. Rapporten angir anbefalte verdier for klimagevinst ved resirkulering av avfall, som bedrifter f.eks. kan benytte for å anslå miljønytten av sin gjenvinningsvirksomhet.

> Last ned rapporten