Klart for byggavfallskonferanse i 2022

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

16. og 17. mars 2022 er det klart for byggavfallskonferanse i Næringslivets Hus i Oslo. Bak konferansen står NHP-nettverket, som også feirer 20 års jubileum i år.

Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket (www.byggemilljo.no), som samler 19 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall.

- Koronasituasjonen gjorde at Byggavfallskonferansen 2021 måtte avlyses, men i mars 2022 er vi sterkt tilbake, sier Gunnar Grini i Norsk Industri, som for tiden leder NHP-nettverket.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Årets konferanse er den 13 i rekken.

- Vi forventer mange deltakere når bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, gjenvinningsbransjen og myndigheter igjen kan samles på den årlige byggavfallskonferansen, sier Grini.

På årets konferanse får deltagerne høre om bl.a. om ambisjoner for sirkulær økonomi hos sentrale selskap og organisasjoner i byggenæringen, bærekraftig håndtering av grave- og overskuddsmasser, nyheter fra Direktoratet fra byggkvalitet og Forum for miljøkartlegging og -sanering og arbeidet med å utarbeide kriterier for offentlige innkjøp av sirkulære bygg- og anleggsprosjekter.

- I tillegg er ny politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet forespurt om å fortelle om regjeringens ambisjoner for bygg- og anleggsavfall og vi blir oppdatert av NHOs Brusselkontor når det gjelder hva vi kan vente oss av nye EU-regler på byggavfallsområdet, forteller Eirik Wærner fra Multiconsult, som har deltatt i programkomiteen for konferansen.

- Her er det altså først til mølla og bare å melde seg på, avslutter Gunnar Grini som gleder seg stort til to hyggelige og lærerike byggavfallsdager 16 og 17 mars i 2022

Påmelding til byggavfallskonferansen 2022