Kildesorterer for et bedre miljø

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Den klart viktigste motivasjonen for å resirkulere og kildesortere avfall er at det bidrar til et bedre miljø. Kun 6 % av befolkningen mener at resirkulering og kildesortering ikke er viktig.

Norsk Industri har fått kartlagt holdninger knyttet til gjenvinning av avfall hos befolkning og myndigheter. Den viktigste motivasjonen i befolkningen til å kildesortere er at dette bidrar til et bedre miljø, mens hensynet til verdiskapning og arbeidsplasser trekkes frem av 15 % av respondentene. I tillegg viser undersøkelsen at over 50 % av befolkningen har tillit til at gjenvinningsindustrien bidrar til verdiskapning mens 60 % mener at industrien bidrar til et bedre miljø. Til sammenligning sier kun ca. 11 % av befolkningen at de ikke har tillit til bransjens miljø- og samfunnsbidrag.

Blant lokale myndigheter svarer hhv. 74 og 79 % av ledere på kommune- og fylkesnivå at de mener bransjen bidrar til verdiskapning og et bedre miljø.

Last ned undersøkelsen

Resultatene fra undersøkelsen viser altså at kildesortering og resirkulering av avfall har høy oppslutning blant folk flest. Samtidig har bransjen fortsatt en jobb å gjøre for å synliggjøre den samfunnsnytten gjenvinningsbedriftene bidrar til.

Nye tall fra SSB viser også at gjenvinningsindustrien er i vekst. Bransjen omsatte for nesten 25 mrd. i 2015 og sysselsatte om lag 8800 personer. Til sammenligning omsatte bransjen for ca. 10 mrd. i 2003 og sysselsatte den gangen 6000 personer.