Inviterer til innspillsmøte om engangsplast

Engangsplast

Foto: AdobeStock

Fredag 6. september inviteres det til innspillsmøte om engangsartikler i plast. Møtet finner sted i Næringslivets Hus i Oslo.

Regjeringen etablerte i vår en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak som kan inngå i et mer forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast. Norsk Industri deltar i arbeidet.

Arbeidsgruppen ønsker å invitere interessenter til å gi sine faglige innspill til sitt arbeid

Tid: 6. september kl 12.00-14.00
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Oslo

Gjennomføring av møtet

Interessenter som har faglige innspill innenfor arbeidsgruppens mandat er invitert til å dele disse med arbeidsgruppen, både skriftlig og muntlig. Påmeldingen til innspillsmøtet skjer ved epost til utvalgets sekretariat ved Henrik Lystad i lenken under.

Påmelding må være sendt innen 4. september kl 12.00
> Meld deg på her
(opplys navn på deltaker(e), virksomhet og kort om relevans i saken)

Bakgrunn

Regjeringen etablerte i vår en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak som kan inngå i et mer forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast. Arbeidsgruppen (se sammensetning og mandat her ) skal levere sin innstilling innen 1. mars 2020, og en delleveranse 15 september i år.

Utvalget legger til grunn relevant offentlig tilgjengelig dokumentasjon i sitt arbeide, herunder innspill gitt til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i forbindelse med tidligere møter om tiltak for å redusere miljøbelastningen fra
engangsartikler.

Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til å gi sine faglige innspill til det som utvalget er satt til å gi sin vurdering av, herunder:

  • Hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast som ikke berøres av det varslede forbudet.
  • Materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter som i dag bidrar til forsøpling av havet og naturen i Norge
  • Tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og næringslivet om engangsartikler