Norsk Industri

Innhold

Industrien satser sirkulært

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Stein Lier-Hansen skriver om Norsk Industris Mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien i Dagens Perspektiv.

I februar lanserte Norsk Industri en ny mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien. Ett av norske industribedrifters konkurransefortrinn er høy ressurseffektivitet. God politikk innen sirkulær økonomi vil gi industrien drahjelp til å satse ytterligere på gode miljø- og prosessforbedringer. Norsk Industri foreslår fem hovedtiltak for å få til dette.

Les artikkelen i Ukeavisen Ledelse.

> Les også: Overleverte ny mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien