Norsk Industri

Innhold

HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening arrangerer et HMS-seminar for medlemsbedrifter innen gjenvinningsbransjen 30. november 2017.

Seminaret, som finner sted hos Norsk Industri på Majorstua i Oslo, har personsikkerhet og sykefravær som hovedtema denne gangen.

Last ned programmet her

På seminaret vil blant annet Pernille Vogt fra Norsk Industri og Ellen Bergland fra Stena Recycling presentere arbeidet som skjer i Norsk Industris HMS-utvalg. Norsk Gjenvinning vil fortelle om sine erfaringer med risikovurderinger, kartlegging av arbeidsrelatert fravær og utnyttelse av restarbeidsevne. I tillegg vil Franzefoss Gjenvinning og Stena Recycling snakke om sine erfaringer med holdningsskapende arbeid i sine virksomheter. Det blir også innlegg om Borregaards arbeid med personsikkerhet forebygging av sykefravær. Til slutt kommer Statens arbeidsmiljøinstitutt for å snakke om tiltak for forebygging av sykefravær i industrien samt status og utviklingstrekk fra den nasjonale overvåkingen av arbeidsmiljø og helse.

Påmelding til seminaret gjøres ved å sende en epost til gunnar.grini@norskindustri.no innen 15. november.