Godt seminar for gjenvinningsbransjen om industriutslipp

Publisert

Næringslivets Hus

Foto: Norsk Industri

Tradisjonen tro arrangerte Norsk Industri, Miljødirektoratet og Norsk Forening – Farlig Avfall et felles seminar for gjenvinningsbransjen. Presentasjonene fra seminaret et nå lagt ut.

Presentasjonene fra seminaret er lagt ut her:
Årets IED-seminar (nffa.no)

Felles-seminaret er et årlig arrangement for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Hensikten er å belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene. Seminaret er også åpent for andre IED-anlegg og statsforvalterne.