Godt seminar for avfallsanleggene

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri, Norsk forening og farlig avfall (NFFA) og Miljødirektoratet arrangerte et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet 25. mai og 1. juni.

Dette er et årlig seminar som skal belyse miljørelevante problemstillinger for avfallsanlegg med tillatelse fra miljømyndighetene og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og myndighetene. Årets seminar ble arrangert som to webinarer 25. mai og 1. juni.

Presentasjonene fra webinaret finner du her