Godt IED-seminar for gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Rundt 70 personer fikk god informasjon om nye BAT-krav til avfalls- og gjenvinningsanlegg hos Norsk Industri.

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har de siste årene arrangert et felles seminar bedrifter som behandler farlig avfall og som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Årets seminar var utvidet til å omfatte alle avfalls- og gjenvinningsbedrifter som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv (IED). Det er vedtatt nye BAT-krav til avfalls- og gjenvinningsanlegg over en viss størrelse. Disse BAT-kravene vil nå tas inn i tillatelser fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. På seminaret ble det gitt god informasjon om prosessen fremover og organisert gruppediskusjoner der bedriftene delte erfaringer og tanker om prosessen fremover.

Miljødirektoratet har egne nettsider om industriutslippsdirektivet, samt en nettside der ofte stilte spørsmål og svar om IED og revisjon av tillatelser fortløpende vil publiseres.

Last ned presentasjonene fra seminaret

Last ned oppsummering av gruppediskusjonene

Last ned Miljødirektoratetes faktaark om finansiell sikkerhet