Norsk Industri

Innhold

Gode anskaffelser i fokus

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og Avfall Norge arrangerte felles seminar med hensikt å styrke kompetansen om gode anskaffelser innen avfall og gjenvinning.

Norsk Industri og Avfall Norge samarbeidet om å legge til rette for erfaringsutveksling mellom oppdragsgivere og leverandører, og best mulige offentlige anskaffelser innen avfall og gjenvinning. 2. november ble det arrangert et nytt anskaffelsesseminar på Gardemoen.

På seminaret ble rådgiverne utfordret på sine erfaringer med å bistå kommuner med å få til gode anskaffelser. Miljøstiftelsen Bellona fortalte om hvordan miljøhensyn kan vektlegges i anbudskonkurransen. Her ble det vektlagt blant annet innkjøpers rolle som markedsdriver og behovet for markedsdialog i forkant av anskaffelsene. I tillegg fortalte to leverandører om sine tanker rundt hvordan "drømmeanbudet" kan utformes, og det ble diskusjon om ikke-økonomiske tildelingskriterier ifm. at Avfall Norge utarbeider en ny veileder på området.

Til slutt snakket advokat Anderas Wahl Bull om erfaringer fra KOFA mht. årsaker til klager og vanlige avvisningsgrunner. Foredragene fra seminaret er nå tilgjengelig hos Avfall Norge.

> Last ned fordragene her