Gjenvinningen går ned

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gjenvinningen av ordinært avfall gikk noe ned i 2016. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Avfallsmengdene i Norge i 2016 var på 11,4 millioner tonn, en økning på 3 prosent fra 2015. I 2016 var gjenvinningsgraden på 74 prosent, en nedgang fra både 2015, der den var på 77 prosent og fra 2013 der gjenvinningen var på 81 prosent.

Andelen avfall til materialgjenvinning og energiutnyttelse er noenlunde lik som den har vært i årene etter 2012. Men andelen avfall som blir brukt til fyllmasser og dekkmasser, er blitt redusert i 2016.

Det er da særlig bruken av slagg, støv, bunnaske og flyveaske og betong og tegl som fyllmasser og dekkmasser på deponier som er redusert i 2016, og som gir utslag på gjenvinningsgraden.

Les mer hos SSB

Miljødirektoratet jobber for tiden med flere tiltak som skal øke andelen avfall til materialgjenvinning, for eksempel forslag om obligatorisk sortering av mat- og plastavfall og nytt regelverk om materialgjenvinning av betongavfall