Gjennomførte tilsyn på avfallsanlegg

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Brannsikkerhet i avfallsanlegg

Foto: AdobeStock

Resultater fra myndighetenes tilsyn med brannsikkerhet på avfallsanleggene er klare.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har koordinert en tilsynsaksjon med brannsikkerhet på avfallsanlegg. Det er hovedsakelig Statsforvalterne og lokalt brann- og redningsvesen som har gjennomført tilsynene. Tilsynet har blant annet hatt som formål å kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlige med forebygging av brann og med å redusere miljøpåvirkningen om brann skulle oppstå. Kontroll med at det foreligger gode risikoanalyser har vært sentralt i tilsynet.

Resultatene fra tilsynsaksjonen ble presentert på et informasjonsmøte for bransjen 22. april. Her fremkom det at halvpartene av anleggene hadde ett eller flere alvorlige avvik. Flere avfallsanlegg manglet eller hadde vesentlige mangler i sine risikovurderinger, manglet beredskapsutstyr for å håndtere branntilløp i litiumbatterier eller kunne ikke fremlegge FDV-dokumentasjon. Samtidig kan oppsummeringen tyde på at avfallsanleggene hadde et relativt sterkt fokus på forebygging av brann.

Last ned presenasjonen - resultater og oppfølging tilsynsaksjon branner i avfallsanlegg

Det er laget flere rapporter og veiledninger om brannforebyggende arbeid på avfallsanlegg de siste årene. Lenke til tre av disse rapportene finnes her.