Gir innspill til EUs råvareforordning

Publisert

Aluminium

Foto: Norsk Hydro

EU-kommisjonens forslag til ny råvareforordning er av stor betydning for industrien. Norsk Industri vektlegger endringer i EUs liste over strategisk viktige råvarer i sin høringsuttalelse.

Hovedhensikten med den nye forordningen er å gjøre Europa mer selvforsynt med råvarer, som er nødvendige for å nå politiske mål innen klima, miljø, forsvar, helse, mv. I tillegg skal reglene og annet rammeverk samt avtaler sikre at utvinning og prosessering skjer på en mest mulig bærekraftig måte.

I forslaget til ny råvareforordning foreslås det bl.a. at:

  • EU skal utvinne minst 10 % av sitt eget behov for strategisk viktige råvarer.
  • EU skal prosessere 40 % av sitt eget behov for strategisk viktige råvarer.
  • EUs samlede resirkuleringskapasitet skal kunne produsere minst 15 % av totalt forbruk av hver enkelt råvare som er definert som strategisk viktig.
  • EU skal ikke være avhengig av ett enkelt tredjeland for mer enn 65 % av importen av de ulike råvarene som er definert som strategisk viktig.

Norsk Industri tar til orde for at listen over strategisk viktige råvarer bør utvides. Blant annet mener Norsk Industri at aluminium må inkluderes, da aluminium brukes i nær sagt alle produkter som er nødvendig i det grønne skiftet. Norsk Industri støtter også opp om ambisjonene for mer effektive saksbehandlingsprosesser og mener det må tilbys økonomisk risikoavlastning til nye industriprosjekter der det skal utvinnes, prosesseres eller resirkuleres strategisk viktige råvarer. 

Les høringsuttalelsen her