Foreløpig enighet om nye avfallsdirektiver

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Rådet og EU-Parlamentet har kommet til en foreløpig enighet om hovedlinjene i nye avfallsdirektiver.

Enigheten består av blant annet:

  • tydeligere avfalls- og gjenvinningsdefinisjoner
  • bindende mål på EU-nivå for avfallsreduksjon
  • krav til kildesortering av avfall
  • mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall
  • minimumskrav til produsentansvarsordninger
Les Rådets pressemelding

Endelig forslag til nye avfallsdirektiver vil bli fullført under det Bulgarske presidentskapet våren 2018. Etter dette vil de nye direktivene bli sendt til EU-parlamentet og Rådet for avstemning. Etter at avfallsdirektivene er innført i EU vil det starte forhandlinger mellom EFTA-landene og EU om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Les oppsummering av enigheten på regjeringen.no