Forbrenningsavgift i Sverige

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Sverige innfører avgift på forbrenning av avfall i 2020.

Den svenske regjeringen foreslår å innføre en avgift på forbrenning av avfall i 2020. Det foreslås å innføre en avgift på 75 SEK/tonn avfall. Avgiftsplikten legges på forbrenningsanleggene. Det gir unntak fra avgiften ved forbrenning av farlig avfall, biobrensler, animalske biprodukter eller avfallsforbrenning i industrielle samforbrenningsanlegg som i hovedsak produserer materialer, forutsatt at materialene inneholder deler av avfallet eller dets biprodukter. Et eksempel på en slik prosess kan, slik Norsk Industri forstår det, være bruk av avfallsbrensler til produksjon av sement. Forbrenningsavgiften skal trappes opp til 100 SEK/tonn i 2021 og 125 SEK/tonn i 2022.

Les den svenske regjeringens pressemelding
Les budsjettforslaget (s. 226)

I Norge har regjeringen varslet at det vurderes å innføre prising på utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenning. Norsk Industri mener at dette best kan løses ved å innføre kvoteplikt for kommunale forbrenningsanlegg. Dette vil også gi like konkurransevilkår med industriens samforbrenninganlegg, som er kvotepliktige i dag.