EUs rammedirektiv for avfall revideres

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Sirkulærøkonomi

Illustrasjon: AdobeStock.

EUs rammedirektiv for avfall er et av de viktigste regelverkene for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Nå har EU-kommisjonen startet opp en revisjon av direktivet.

EU-kommisjonen ønsker å revidere rammedirektivet for avfall. Mål for revisjonsarbeidet er å få til reduserte avfallsmengder, oppnå høyere kvalitet på resirkulerte råvarer, vurdere innføring av utvidet produsentansvarsordninger for tekstiler, samt øke innsamling og materialgjenvinning av spillolje.

Forslag til nytt rammedirektiv for avfall skal etter planen legges frem ila. 2023. Norsk Industri vil engasjere seg i dette arbeidet, primært gjennom våre bransjeforeninger i Brussel. Men vi vil også gi egne innspill til EU-kommisjonens arbeid, blant annet i forbindelse med en pågående høring.

> Gå til EUs høring om revisjon av rammedirektivet for avfall (ec.europa.eu)

EU-kommisjonen vurderer også å innføre forpliktende mål om å redusere matavfall i rammedirektivet og har lansert en egen høring der de ønsker informasjon om mulige tiltak og virkemidler for å redusere mengdene matavfall.

> Gå til EU-kommisjonens høring om reduksjon av matavfall (ec.europa.eu)

Begge høringene har frist 16. august