Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

EØS-avtalen avgjørende for Fredrikstad-bedriften Batteriretur

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Internasjonalt

Publisert

To menn som følger med på batterier på et samlebånd

De små husholdningsbatteriene på vei inn på samlebåndet. Driftsleder ved Batteriretur, Tor-Henrik Svendsen (til venstre) og daglig leder Fredrik Andresen følger med. (Foto: Kari Kløvstad / NHO)

Når du leverer batterier ved et innsamlingspunkt i Norge, vil de med stor sannsynlighet bli sendt videre til Batteriretur i Fredrikstad. Der blir batteriene sortert, før de skipes ut for gjenvinning i utlandet.

NHO har besøkt Batteriretur i Fredrikstad, hvor de møtte daglig leder Fredrik Andresen og driftssjef Tor-Henrik Svendsen i det nye administrasjonsbygget. De opplyser at Batteriretur er mer kjent i utlandet enn her i Norge, og at det derfor er viktig med gode og sømløse avtaler med andre land i Europa.

Avhengig av EØS

– Vi har en verdensledende posisjon og arbeider mye inn mot Brussel for å påvirke forskriftene. Eksempler på dette er innspill til forskrifter og lovverk som behandles i EU-parlamentet, sier daglig leder Fredrik Andresen. Han beskriver det som galskap å angripe dagens EØS-avtale, og siterer statsminister Erna Solberg: "Det finnes ingen perfekt handelsavtale, men det finnes ingen bedre enn EØS-avtalen".

Alt batteriretur sender fra seg går via EØS-avtalen.

– Skulle det skje noe med denne, vil det være helt kritisk. Jeg tror ikke alle forstår hvor lang tid det tar å lage slike avtaler, sier Andresen, og viser til problemene rundt brexit.

> Les mer her

Hvorfor og hvordan skal du sortere batterier?

Ikke kast brukte batterier i restavfallet!

– Det er viktig at batteriene ikke havner i restavfallet, for det kan være mer energi i dem. Kaster du for eksempel et batteri fra brannvarsleren i en søppelpose der det ligger stålull, kan det ta fyr, advarer driftsleder Tor-Henrik Svendsen i Batteriretur.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer med at brukte batterier feilaktig kastes i restavfallet. Dette gir stor, og unødvendig, brannrisiko i hele returstrømmen for brukte batterier – i avfallsbeholdere, på utsalgssteder der brukte batterier kan leveres inn, under avfallstransport og på gjenvinningsanleggene.

Flere hovedorganisasjoner, landsforeninger og bransjeorganisasjoner har derfor gått sammen for å spre informasjon til forbrukere og næringsliv for å bidra til at brukte batterier håndteres på en riktig måte.

> Les mer her