Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

En ny "Green Deal" i EU

Nyhet, Gjenvinning

Publisert

EU Kommisjonen har lagt frem en handlingsplan for å bli det første klimanøytrale kontinentet.

EU kommisjonens "Green Deal" omfatter en meddelelse og en handlingsplan som varsler nye EU-initiaitver. Allerede i mars 2020 vil kommisjonen legger frem en ny sirkulærøkonomi-pakke (2.0) og en egen industristrategi, med vekt på kraftintensiv industri.

Det fremgår også av meddelelsen av nye virkemidler innen sirkulærøkonomi vil rette fokus mot ressursintensive sektorer, som for eksempel tekstiler, bygg og anlegg, elektronikk og plast, og vektlegge miljøvennlig produktdesign. For eksempel kan det bli aktuelt med minimumskrav til bruk av resirkulerte råvarer i produkter som emballajse, kjøretøy, byggevarer og batterier. I tillegg varsles det nye endringer i EUs avfallsregler. Kommisjonen vil også foreslå en felles modell for kildesortering av avfall ("seperate collection") og vurdere endringer i forordningen om grensekryssende transport av avfall. Det er et viktig mål at Europeisk næringsliv skal nyte godt av et robust og godt integrert marked for resirkulerte råvarer og industrielle biprodukter.

Les mer om Green Deal her

Sirkulærøkonomi er også ett av hovedtemaene på Industri Futurum 22. og 23. januar 2020. Både EU-kommisjonen og Klima- og miljødepartementet deltar på Industri Futurum for å fortelle om arbeidet med nye strategier og planer på dette området.