Norsk Industri

Innhold

Byggavfallskonferansen 2019

Byggavfall

Illustrasjon: AdobeStock

Program for Byggavfallskonferansen 2019 er nå klart.

Byggavfallskonferansen 2019 er den 11. i rekken og det forventes ca. 300 deltakere fra byggenæringen og gjenvinningsbransjen. I år er det digitalisering som er den røde tråden når konferansen arrangeres i Oslo 5. og 6. februar. 

Noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare er hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss mot en bedre kartlegging og håndtering av byggavfall? Hvilke muligheter finnes for å oppnå avfallsreduksjon på bygge- og anleggsplasser? Og - hvordan skal de store betongmengdene håndteres fremover? 

Les mer på byggemiljo.no

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk Industri, RENAS og RIF.