Bransjeveiledning: Arbeid i høyden ved innsamling og transport av avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og NHO Logistikk & Transport har laget en bransjeveileder som omhandler arbeid i høyden ved innsamling av avfall, utjevning av avfall i containere samt tildekking/netting av avfallscontainere og vogntog før videre transport.

Hensikten med denne veilederen er å bidra at både gjenvinningsbedrifter og bedrifter som genererer avfall iverksetter risikoreduserende tiltak mht. arbeid i høyden.

> Last ned veilederen